Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - Galvaniho Business Centrum V

Zverejnené: 14.11.2017 –
Značka: SU/CS 19771/2017/2/MBL
Popis: do doby právoplatného ukončenia územného konania
Prílohy: