Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - územné rozhodnutie stavebnej uzávere ,,Štrkovecké jazero"

Zverejnené: 14.11.2017 – 30.11.2017
Značka: SU/CS 2324/2017/14/ZST
Popis: deň doručenia: 29.11.2017