Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie - Úprava dispozície bytu č. 12

Zverejnené: 12.10.2017 – 30.10.2017
Značka: SU/CS 13849/2017/6/SIV-159
Popis: deň doručenia: 27.10.2017