Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 13.09.2017 – 31.12.2018
Značka: ZP CS 17130/2017/ZPA
Popis: Lokalita: Medzilaborecká 9 Prihlasovanie do konania v termíne do 21. 9. 2017 do podateľne alebo mailom na adresu: zuzana.pallaghyova@ruzinov.sk
Prílohy: