Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 12.09.2017 – 12.09.2019
Značka: ZP CS 17127/2017/LSU
Popis: lokalita: parc. č. 2250/71 v k. ú. Ružinov /ul. Domové role/
Prílohy: