Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - Polyfunkčný bytový dom SAIDA, Bratislava - Ružinov

Zverejnené: 12.09.2017 – 28.09.2017
Značka: SU/CS 1690/2017/17/JCU/HST/OLV/LZO-4
Popis: deň doručenia: 27.9.2017
Prílohy: