Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie-Stavebné úpravy spočívajúce v zúžení otvoru v nosnej stene na svetlú šírku 80 cm

Zverejnené: 11.09.2017 – 27.09.2017
Značka: SU/CS 15941/2017/4/SIV-140
Popis: deň doručenia: 26.9.2017
Prílohy: