Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Opakované oznámenie - Záhradná chata, záhradkárska oblasť Mokráň-záhon v Bratislave

Zverejnené: 8.09.2017 – 25.09.2017
Značka: SU/CS 318/2017/12/HST/LZO
Popis: deň doručenia: 25.9.2017
Prílohy: