Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - Revitalizácia námestia a podzemné garáže na ul. I. Horvátha v Bratislave

Zverejnené: 8.09.2017 – 26.09.2017
Značka: CZ 39715/2017
Popis: deň doručenia: 25.9.2017
Prílohy: