Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 11.08.2017 – 11.08.2019
Značka: ZP/CS 15698/2017/DDU
Popis: lokalita: parc. č. 545/3 k. ú. Ružinov, Hríbová 1
Prílohy: