Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka-Century Residence, SO 301 Rozšírenie komunikácie Trnavská ul.

Zverejnené: 10.08.2017 – 28.08.2017
Značka: SU/CS 15232/2017/3/ZST
Popis: Deň doručenie 25.08.2017
Prílohy: