Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Zmena rozhodnutia

Zverejnené: 9.08.2017 – 31.05.2018
Značka: ZP CS 9737/2017/ZPA
Popis: Lokalita: Jelačičova 24 - 26