Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Zverejnené: 9.08.2017 – 31.03.2019
Značka: ZP CS 7420/2017/ZPA
Popis: Lokalita: Vietnamská 42
Prílohy: