Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

EIA - Parkovisko Mlynské Nivy, Ba - zverejnenie rozhodnutia

Zverejnené: 17.07.2017 – 2.08.2017
Značka: OU-BA-OSZPO3-2017/042356/LAZ/II-EIA-r
Prílohy: