Úradná tabuľa

Sekcia: Zámery, verejné súťaže a dražby

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Zverejnené: 14.07.2017 – 7.09.2017
Značka: Ex 1663/2015
Prílohy: