Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - bytový dom Klincová, Ba-Ružinova

Zverejnené: 13.07.2017 – 31.07.2017
Značka: SU/CS 2342/2017/11/OLV/JAV
Popis: deň doručenia: 28.07.2017
Prílohy: