Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - Viacpodlažné parkovisko, Jégeho ul., Ba

Zverejnené: 13.07.2017 – 31.07.2017
Značka: SU/CS 8064/2017/11/OLV/JAV
Popis: deň doručenia: 28.07.2017
Prílohy: