Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - CSS Ivánska - Vrakunská - Trnavská, Bratislava

Zverejnené: 13.07.2017 – 31.07.2017
Značka: SU/CS 9771/2017/4/OLV/JAM
Popis: deň doručenia: 28.07.2017
Prílohy: