Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 19.06.2017 – 31.03.2019
Značka: ZP CS 13766/2017/ZPA
Popis: Lokalita: Trnavská cesta 44 - 48 Prihlasovanie do konania v termíne do 26. 6. 2017 do podateľne alebo mailom na adresu: zuzana.pallaghyova@ruzinov.sk
Prílohy: