Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie Rozhodnutia - Polyfunkčný objekt HELIOS

Zverejnené: 14.06.2017 – 30.06.2017
Značka: OU-BA-OVBP2-2017/2455/KIZ
Popis: deň doručenia: 29.06.2017
Prílohy: