Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - dostavby areálu NEOPROT - administratívno-obytný komplex SARA

Zverejnené: 14.06.2017 – 30.06.2017
Značka: SU/CS 2003/2017/13/AMR
Popis: deň doručenia: 29.06.2017
Prílohy: