Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - LOGO YIT

Zverejnené: 14.06.2017 – 30.06.2017
Značka: SU/CS 10788/2017/3/JAV
Popis: deň doručenia: 29.06.2017
Prílohy: