Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Polyfunkčný bytový dom SAIDA, Bratislava - Ružinov

Zverejnené: 14.06.2017 –
Značka: SU/CS 1690/2017/5/JCU/HST/OLV/LZO
Popis: do doby právoplatného ukončenia územného konania
Prílohy: