Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - Ba_Perla Ružinov I_FTTH

Zverejnené: 14.06.2017 – 30.06.2017
Značka: SU/CS 5437/2017/7/HKA/MER-21
Popis: deň doručenia: 29.06.217
Prílohy: