Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Zverejnené: 14.06.2017 – 31.12.2018
Značka: ZP CS 4438/2017/ZPA
Popis: Lokalita: Sputnikova 1 - 7
Prílohy: