Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - Dostavby areálu Neoprot - administratívno-obytný komplex Sara

Zverejnené: 20.04.2017 – 6.05.2017
Značka: SU/CS 2003/2017/7/AMR
Popis: deň doručenia: 05.05.2017
Prílohy: