Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - Úprava existujúceho vjazdu na pozemok

Zverejnené: 20.04.2017 – 6.05.2017
Značka: SU/CS 9308/2017/5/ZST
Popis: deň doručenia: 05.05.2017
Prílohy: