Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - Polyfunkčný komplex Klingerka

Zverejnené: 20.04.2017 – 6.05.2017
Značka: SÚ/CS 82/2017/18/OLV
Popis: deň doručenia: 05.05.2017
Prílohy: