Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - bytový dom - Prievozská 39-41, Ružová dolina 24-26-28, Bratislava

Zverejnené: 19.04.2017 – 5.05.2017
Značka: SU/CS 2290/2017/6/EMI-50
Popis: deň doručenia: 04.05.2017
Prílohy: