Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - úprava križovatky Galvaniho - Na križovatkách, Bratislava

Zverejnené: 19.04.2017 – 5.05.2017
Značka: SÚ/CS 1910/2017/5/MER
Popis: deň doručenia: 04.05.2017
Prílohy: