Úradná tabuľa: Životné prostredie

15.5.2019

do 17.06.2019

Polyfunkčný súbor BCT 3 - správa o hodnotení

Značka: ŽP/LRI CS 10475/2019/LRI

Polyfunkčný súbor BCT 3 - správa o hodnotení činnosti

Prílohy:

15.5.2019

do 05.06.2019

Polyfunkčný objekt a showroom "Milošov dvor" - zámer

Značka: ŽP/LRI

Polyfunkčný objekt a showroom "Milošov dvor" zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania v...

Prílohy:

14.5.2019

do 04.06.2019

"Bytové domy Domové role" - zámer

Značka: ŽP/LRI

"Bytové domy Domové role" - zámer - oznámenie navrhovanej činnosti

Prílohy:

14.5.2019

do 14.05.2021

výrubové konanie

Značka: ZP/CS 10305/2019/LSU

lokalita: parc. č. 1284/6 v k. ú. Ružinov /ul. Babuškova/

Prílohy:

13.5.2019

do 31.03.2020

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Značka: ZP CS 5901/2019/ZPA

Lokalita: Ivanská 21

Prílohy:

13.5.2019

do 31.03.2021

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Značka: ZP CS 968/2019/ZPA

Lokalita: Ľudové nám.

Prílohy:

9.5.2019

do 31.12.2019

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 7274/2019/ZPA

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub topoľa čierneho rastúceho v predzáhradke na Meteorovej 5 - 7...

6.5.2019

do 31.12.2019

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 9936/2019/ZPA

Lokalita: Letisko M. R. Štefánika

Prílohy:

25.4.2019

do 31.12.2019

Výrubové konanie - uloženie finančnej náhrady

Značka: ZP CS 6614/2019/ZPA

Lokalita: Na križovatkách

Prílohy:

23.4.2019

do 31.12.2020

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 7225/2019/ZPA

LOKALITA: mestská časť Bratislava-Dúbravka

Prílohy:

15.4.2019

do 01.04.2021

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Značka: ZP CS 4702/2019/ZPA

Lokalita: Ivanská cesta

Prílohy:

15.4.2019

do 31.03.2020

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 7274/2019/ZPA

Vo veci žiadosti mestskej časti Bratislava-Ružinov o vydanie súhlasu na výrub topoľa rastúceho v...

15.4.2019

do 31.12.2019

Správa o prevádzke a kontrole - OLO

Prílohy:

10.4.2019

do 31.03.2020

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 8833/2019/ZPA

Lokalita: dvor Záhradnícka - Kupeckého - Jelačičova

Prílohy:

8.4.2019

do 31.12.2019

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Značka: ZP CS 4699/2019/ZPA

Lokalita: Drieňová 11A

Prílohy:

5.4.2019

do 01.04.2020

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Značka: ZP CS 4704/2019/ZPA

Lokalita: ZŠ OStredková

Prílohy:

4.4.2019

do 04.04.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 8561/2019/LSU

lokalita: parc. č. 1576/8 v k. ú. Ružinov /ul. Na piesku/

Prílohy:

26.3.2019

do 31.12.2019

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 8101/2019/ZPA

Lokalita: Na križovatkách 33 - 39

Prílohy:

25.3.2019

do 31.03.2020

Rozhodnutie - súhlas na výrub stromu

Značka: ZP CS 143/2019/ZPA

Lokalita: Sabinovská 8

Prílohy:

25.3.2019

do 31.03.2020

Rozhodnutie - súhlas na výrub stromu

Značka: ZP CS 4709/2019/ZPA

Lokalita: parkovisko Haburská

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 10 ] ďalej » na koniec »»