Úradná tabuľa

30.1.2017

do 31.03.2019

Súhlas na výrub stromu

Značka: ZP C S 18491/2016/ZPA

Lokalita: Ribayova 23

Prílohy:

25.1.2017

Informácia - Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor III.etapa

Značka: SÚ/CS 5824/2017/3/MER

zverejnené: do doby právoplatného ukončenia konania

18.1.2017

do 31.03.2019

Súhlas na výrub stromu

Značka: ZP CS 18331/2016/ZPA

Lokalita: Čaklovská 4

Prílohy:

18.1.2017

do 31.03.2019

Súhlas na výrub stromu

Značka: ZP CS 16505/2016/ZPA

lokalita: Bočná 47

Prílohy:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia za vybudovanie osvetlenia Pažítkova - Martinčekova 13

Značka: STAR/CS/13883/2016-2

Prílohy:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia za zachovanie Hojdany

Značka: CS/STAR/14525/2016-2

Prílohy:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia proti vystavbe náhradných nájomných bytov na Astronomickej

Prílohy:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia o nepovolenie herne na Trnavskej ulici

Prílohy:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia - odstránenie nedostatkov ZŠ Nevädzová

Umiestnenie retardérov, oprava chodníka a zvýšenie parkovacích miest

Prílohy:

9.1.2017

do 01.03.2019

výrubové konanie

Značka: ZP CS 427/2017/LSU

lokalita: Novohradská prihlasovanie do konania, do podateľne alebo mailom (16.1. 2017 pondelok)...

Prílohy:

29.12.2016

do 14.02.2019

výrubové konanie

Značka: ZP CS 21251/2016/LSU

lokalita: p. č. 9193/77 v k. ú. Nivy prihlasovanie do konania, do podateľne alebo mailom (do 5.1....

Prílohy:

16.11.2016

do 06.02.2019

výrubové konanie

Značka: ZP CS 19145/2016/LSU

lokalita: cintorín Prievoz prihlasovanie do konania, do podateľne alebo mailom (25.11. 2016) na...

Prílohy:

15.11.2016

do 01.02.2019

výrubové konanie

Značka: ZP CS 18482/2016/LSU

lokalita: Muškátova 4 prihlasovanie do konania, do podateľne alebo mailom (24.11. 2016) na...

Prílohy:

7.11.2016

do 15.02.2019

výrubové konanie

Značka: ZP CS 18665/2016/LSU

lokalita: Rosná prihlasovanie do konania, do podateľne alebo mailom (15.11.2016) na adresu:...

Prílohy:

7.11.2016

do 11.12.2019

výrubové konanie

Značka: ZP CS 18573/2016/LSU

lokalita: Astrová 18 prihlasovanie do konania, do podateľne alebo mailom (15.11.2016) na adresu:...

Prílohy:

7.11.2016

do 31.03.2019

Výrubové konanie - predĺženie platnosti rozhodnutia

Značka: ZP CS 18664/2016/ZPA

Lokalita: Jasná ul. Prihlasovanie do konania v termíne do 14. 11. 2016 do podateľne alebo mailom...

Prílohy:

2.11.2016

do 14.03.2019

výrubové konanie

Značka: ZP CS 18500/2016/LSU

lokalita: Súkenícka, Plátenická ul. prihlasovanie do konania, do podateľne alebo mailom (10.11....

Prílohy:

31.10.2016

do 31.03.2019

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 18491/2016/ZPA

Lokalita: Ribayova 23 Prihlasovanie do konania v termíne do 8. 11. 2016 do podateľne alebo mailom...

Prílohy:

31.10.2016

do 01.04.2019

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Značka: ZP CS14886/2016/4/ZPA

Lokalita: Diaľničná križovatka Prievoz

Prílohy:

30.9.2016

do 30.09.2026

Petícia proti zahusťovaniu sídlisk

Oznámenie o výsledku vybavenia petície

Prílohy: