Úradná tabuľa

11.1.2019

Informácia - Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, Automatický sklad RAJO-Bratislava

Značka: SU/CS 14322/2018/4/ESK

do doby právoplatného ukončenia územného konania

10.1.2019

do 28.01.2019

Rozhodnutie - zmenu stavby pred jej dokončením, ktorá spočíva v predĺžení termínu dokončenia stavby do 31.12.2021

Značka: SU/CS 15569/2018/6/AJA-168

deň doručenia: 25.1.2019

Prílohy:

10.1.2019

do 28.01.2019

Rozhodnutie - povoľuje odstránenie, záhradná chata, terasa a časť chodníka

Značka: SU/CS 18248/2018/4/AJA-55

deň doručenia: 25.1.2019

Prílohy:

10.1.2019

do 28.01.2019

Oznámenie - o začatí stavebného konania, Rekonštrukcia železničného priecestia Slovnaftská a jeho obchádzkovej komunikácie, SO 02-38-02

Značka: SU/CS 9642/2018/10/AJA

deň doručenia: 25.1.2019

Prílohy:

8.1.2019

do 24.01.2019

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Oresného úradu Bratislava, OC PRIEVOZ

Značka: OU-BA-OVBP2-2018/099748/ZAD

deň doručenia: 23.1.2019

Prílohy:

8.1.2019

do 24.01.2019

Verejná vyhláška - Rozhodnutie povolenie, Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova Bratislava, č. 00 Sanácia enviromentálnej záťaže

Značka: OU-BA-OSZP2-2018/095213-GGL

deň doručenia: 23.1.2019

Prílohy:

8.1.2019

do 23.01.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ľubomír Bažo

Značka: 100002211/2019

Prílohy:

8.1.2019

do 23.01.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ida Gašparová

Značka: 100005746/2019

Prílohy:

7.1.2019

do 23.01.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Narcisová 8

Značka: SU/CS 11537/2018/6/KDI-161

deň doručenia: 22.1.2019

Prílohy:

7.1.2019

do 23.01.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Obnova bytového domu Ružová dolina 12, Bratislava

Značka: SU/CS 17368/2018/5/MER-169

deň doručenia: 22.1.2019

Prílohy:

7.1.2019

do 23.01.2019

Zverejnenie - oznámenie verejnou vyhláškou o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania MADING

Značka: OU-BA-OSZP3-2018/104642/PIA/II-ozn

deň doručenia: 22.1.2019

Prílohy:

7.1.2019

do 23.01.2019

Zverjenenie - žiadosti o zverjenenie, Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz

Značka: OU-BA-OVBP2-2018/119698/GRJ

deň doručenia: 22.1.2019

Prílohy:

7.1.2019

do 23.01.2019

Oprava - zrejmej nesprávnosti SÚ/CS 19653/2012/715/2013/3/KOP - 10 zo dňa 05.03.2013

Značka: SU/CS 10746/2018/2/KDI

deň doručenia: 22.1.2019

Prílohy:

7.1.2019

do 23.01.2019

Zverejnenie - Rozhodnutie - povoľuje, Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia

Značka: 25839/2018/SCDPK-96745

deň doručenia: 22.1.2019

Prílohy:

7.1.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie, LIDL Slovenská republika v.o.s.

Značka: SU/CS 10935/2018/11/JAV/GME-164

7.1.2019

do 23.01.2019

Zverejnenie - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu, Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz, Vetva G

Značka: 25704/2018/SCDPK/91191

deň doručenia: 22.1.2019

Prílohy:

7.1.2019

do 23.01.2019

Oznámenie - o začatí stavebného konania, vertikálne prepojenie dvoch bytov situovaných z časti nad sebou

Značka: SU/CS 13470/2018/3/LWE

deň doručenia: 22.1.2019

Prílohy:

7.1.2019

do 22.01.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Investment Union a.s.

Značka: 102582057/2018

Prílohy:

7.1.2019

do 22.01.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - ES RD 5 s.r.o.

Značka: 102659878/2018

Prílohy:

7.1.2019

do 22.01.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Handel s.r.o.

Značka: 102659709/2018

Prílohy: