Úradná tabuľa

13.3.2019

do 29.03.2019

Oznámenie - o začatí územného konania, Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakúnská cesta - skládka CHZJD

Značka: SU/CS 4498/2019/5/MAM

deň doručenia: 28.3.2019

Prílohy:

13.3.2019

Informácia - o začatí územného konania ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD

Značka: SU/CS 4498/2019/4/MAM

do doby právoplatného ukončenia územného konania

13.3.2019

do 01.04.2019

Prihláška za člena Komisie sociálnych služieb

Prihlášky treba poslať do 31. marca 2019.

Prílohy:

13.3.2019

do 09.03.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 7564/2019/LSU

lokalita: parc. č. 1350/12 v k. ú. Ružinov / ul. Ondrejovova 24

Prílohy:

12.3.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení, Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta

Značka: SU/CS 4372/2019/5/MAM-48

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

12.3.2019

do 01.04.2019

Výzva - Stavebné opravy miestnych komunikácií

Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe Mestskej časti Bratislava -...

Prílohy:

11.3.2019

do 27.03.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie, prepojenie dvoch bytových jednotiek č. 3 a č. 4 na 3 poschodí - vznik jednej bytovej jednotky

Značka: SU/CS 3478/2019/3/JAV/MER-33

Deň doručenia: 26.03.2019

Prílohy:

11.3.2019

do 02.04.2019

Prihláška za člena Komisie územného plánovania a životného prostredia

Prihlášky treba poslať do 1. apríla 2019.

Prílohy:

11.3.2019

do 26.03.2019

Verejná vyhláška o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

Značka: OÚ-BA- OSZP3-2019/14309/HEL

Prílohy:

11.3.2019

do 26.03.2019

Verejná vyhláška o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

Značka: OÚ-BA- OSZP3-2019/14309/HEL

Prílohy:

11.3.2019

do 11.03.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 7415/2019/DDU

lokalita: 5047/16, 4939/15, 4939/4, 5029/2, 5029/2 a 5029/1 k. ú. Petržalka , ul. Pečnianska 31 a...

Prílohy:

8.3.2019

do 31.12.2019

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 7407/2019/ZPA

Lokalita: Astronomická ulica

Prílohy:

8.3.2019

do 31.12.2019

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 7404/2019/ZPA

Lokalita: Vlčie Hrdlo 59

Prílohy:

7.3.2019

do 25.03.2019

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby, Smart City Centre s. r. o., Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave

Značka: SU/CS 3425/2019/5/MER

deň doručenia: 22.03.2019

Prílohy:

7.3.2019

Informácia - Oznámenie o podaní návrhu, Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo

Značka: SU/CS 3425/2019/3/MER

do doby právoplatného ukončenia územného konania

7.3.2019

do 22.03.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ardenas s.r.o.

Značka: 100550745/2019

Prílohy:

7.3.2019

do 22.03.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - SLK - Express, s.r.o.

Značka: 100537413/2019

Prílohy:

7.3.2019

do 22.03.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Sante Group s.r.o.

Značka: 100537586/2019

Prílohy:

7.3.2019

do 22.03.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - SJM Europe, s.r.o.

Značka: 100536040/2019

Prílohy:

7.3.2019

do 22.03.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - SNW s.r.o.

Značka: 100524668/2019

Prílohy: