Úradná tabuľa

21.1.2019

Informácia - Oznámenie o podaní žiadosti, Polyfunkčný objekt Seberíniho, SO 16 Civilná ochrana

Značka: SU/CS 901/2019/3/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

21.1.2019

do 06.02.2019

Oznámenie - o začatí stavebného konania, byt č. 111 na 11. poschodí bytového domu, Sedmokrásková ulica č. 2 v Bratislave

Značka: SU/CS 12182/2018/6/GME

deň doručenia: 05.02.2019

Prílohy:

18.1.2019

do 02.02.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Clementia v likvidácii

Značka: 181551/KO/PO-OE/KDS

Prílohy:

18.1.2019

do 02.02.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Monika Pavlovičová

Značka: 100057310/2019

Prílohy:

17.1.2019

do 01.02.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ladislav Rusó

Značka: 102616274/2018

Prílohy:

17.1.2019

do 01.02.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - ARDEST. s.r.o.

Značka: 100113281/2019

Prílohy:

17.1.2019

do 01.02.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Agentúra W V/Weand the World

Značka: 100035692/2019

Prílohy:

16.1.2019

do 01.02.2019

Oznámenie - o začatí stavebného konania, Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bratislava trade center - Jarabinková ulica, Bratislava

Značka: SU/CS 585/2019/3/MER

deň doručenia: 01.02.2019

Prílohy:

16.1.2019

do 01.02.2019

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním, Prístavba chaty-garáž

Značka: SU/CS 15429/2018/3/GME

deň doručenia: 01.02.2019

Prílohy:

16.1.2019

do 17.02.2019

Návrh VZN

o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava-Ružinov

Prílohy:

16.1.2019

do 31.01.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Maisie s.r.o.

Značka: 100084430/2019

Prílohy:

15.1.2019

do 31.01.2019

Zverejnenie - Rozhodnutie povoľuje, Obnova bytového domu Sputniková 1, 3, 5, 7

Značka: 8417/2018/ÚKSP/HADL-100

deň doručenia: 30.1.2019

Prílohy:

15.1.2019

do 31.01.2019

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním, Záhradná chata, Vlčie hrdlo v Bratislave

Značka: SU/CS 11412/2018/5/SIV

deň doručenia: 30.1.2019

Prílohy:

15.1.2019

do 31.01.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie v územnom konaní o umiestnení stavby spojeným so stavebným konaním, Rodinný dom, Uhorková ulica v Bratislave

Značka: SU/CS 7691/2018/7/JAV/SIV-155

deň doručenia: 30.1.2019

Prílohy:

15.1.2019

do 31.01.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Parkovisko pre BD 20, 22, 24, 26, 28, 30

Značka: SU/CS 4566/2018/10/MER-167

deň doručenia: 30.1.2019

Prílohy:

15.1.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Apollo Business Center II - objekt C

Značka: SU/CS 10356/2018/9/SIV-163

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

14.1.2019

do 01.04.2020

Rozhodnutie - súhlas na výrub stromu

Značka: ZP CS 18677/2018/ZPA

Lokalita: Slowackého 50

Prílohy:

14.1.2019

do 29.01.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Viola Šidlová

Značka: 102641413/2018

Prílohy:

14.1.2019

do 29.01.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Stavex real, s.r.o.

Značka: OMM/838/2019/7/94

Prílohy:

14.1.2019

do 29.01.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Harbour s.r.o.

Značka: 100051332/2019

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 24 ] ďalej » na koniec »»