Úradná tabuľa

18.3.2019

do 03.04.2019

Oznámenie - o začatí konania o zmene stavby pred dokončením, predĺženie lehoty na dokončenie stavby, Bytový dom Sputnik, Ružinov - Ostredky - Sputniková

Značka: SU/CS 5420/2019/3/AJA

deň doručenia: 02.04.2019

Prílohy:

18.3.2019

do 03.04.2019

Upovedomenie - o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie, zriadenie elektronickej komunikačnej site UPC pre rodinné domy Bratislava-Trnávka

Značka: SU/CS 3816/2019/3/ABA/MUH

deň doručenia: 02.04.2019

Prílohy:

18.3.2019

do 03.04.2019

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby, FTTH Bratislava, Prievoz, časť 1

Značka: SU/CS 3626/2019/3/MER

deň doručenia: 02.04.2019

Prílohy:

18.3.2019

do 03.04.2019

Zverejnenie - Rozhodnutie prerušuje územné konanie návrhu na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere podľa § 39d stavebného zákona

Značka: 1632/8462/2016/20/SU/JG

deň doručenia: 02.04.2019

Prílohy:

18.3.2019

do 03.04.2019

Oznámenie - o začatí územného konania, Kontajnerová čerpacia stanica pohonných látok ,,TANK-O-MAT" Karadžičova

Značka: SU/CS 3409/2019/4/KIL

deň doručenia: 02.04.2019

Prílohy:

18.3.2019

do 03.04.2019

Zverejnenie - Rozhodnutie povoluje verejnou vyhláškou, Bytový dom LILUM, Ružinov

Značka: OU-BA-OSZP3-2019/14565/PIA/II-6479

deň doručenia: 02.04.2019

Prílohy:

18.3.2019

do 13.04.2019

Prihláška za člena Komisie finančnej a podnikateľských činností

Prihlášky treba poslať do 12. apríla 2019.

Prílohy:

18.3.2019

do 01.04.2019

Prihláška za člena Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly

Prihlášky treba poslať do 31. marca 2019.

Prílohy:

18.3.2019

do 02.04.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Indust Group s.r.o.

Značka: 100596200/2019

Prílohy:

18.3.2019

do 02.04.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Grifis print, s.r.o.

Značka: 100582938/2019

Prílohy:

14.3.2019

do 01.04.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať byt č. 51 na 5. poschodí Súmračná - rekonštrukcia

Značka: SU/CS 2956/2019/5/KDI/SIV-38

Deň doručenia:29.3.2019

Prílohy:

14.3.2019

Informácia - oznámenie o podaní žiadosti, Galvaniho Business Centrum V

Značka: SU/CS 7089/2019/3/MER

Do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

14.3.2019

Informácia - oznámenie o podaní žiadosti, Galvaniho Business Centrum V

Značka: SU/CS 7091/2019/2/MER

Do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

14.3.2019

do 01.04.2019

Informácia - oznámenie o podaní žiadosti, Galvaniho Business Centrum V

Značka: SU/CS 7088/2019/3/MER

Deň doručenia: 29.3.2019

Prílohy:

14.3.2019

Informácia - Oznámenie o podaní žiadosti, Galvaniho Business Centrum V

Značka: SU/CS 7090/2019/3/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

14.3.2019

do 31.03.2020

Rozhodnutie - súhlas na výrub stromu

Značka: ZP CS 4712/2019/ZPA

Lokalita: MŠ Prešovská

Prílohy:

14.3.2019

do 31.03.2020

Rozhodnutie - súhlas na výrub stromu

Značka: ZP CS 4700/2019/ZPA

Lokalita: Sabinovská 7

Prílohy:

14.3.2019

do 31.12.2019

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 7638/2019/ZPA

Lokalita: Metodova ul.

Prílohy:

14.3.2019

do 31.12.2019

Výrubové konanie

Značka: ZP CS 7635/2019/ZPA

Lokalita: Zálužická ul.

Prílohy:

13.3.2019

Rozhodnutie - užívania, ,,Administratívna budova Ružinov, Bratislava

Značka: SU/CS 2967/2019/8/SIV-32

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 25 ] ďalej » na koniec »»