Aktuality

Ružinov už začal s tohtoročnou výmenou povrchov komunikácií

Mestská časť Bratislava-Ružinov investuje v roku 2017 do rekonštrukcií ciest a chodníkov takmer...

Verejné vypočutie uchádzača na pozíciu konateľa TVR a RE, s. r. o.

V pondelok 29. mája 2017 sa na miestnom úrade Mestskej časti Bratislava–Ružinov (miestnosť B2) o...

Dotazník Územný plán zóny Pošeň-sever a Územný plán zóny Pošeň-juh

Krátky dotazník bude slúžiť ako podklad pre spracovanie návrhu zadania a konceptu príslušných...

Blokové čistenie Nív pokračuje

Mestská časť Bratislava-Ružinov prostredníctvom spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných...

Navrhnite osobnosti Ružinova, ktoré by mali byť ocenené

Poznáte niekoho, kto prispel lepšiemu životu v Ružinove, poprípade ho reprezentoval na Slovensku...

Informácie o odstávke vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje obyvateľov odstávku vody vo viacerých...

Prerokovanie zaradenia lokality Bratislavské Luhy do ÚEV

Rokovanie sa uskutoční dňa 05.05.2017 o 9:30 v sídle Okresného úradu Bratislava, na Tomášikovej...

Ružinov podporí nápady za viac ako 157-tisíc eur

Na aprílovom miestnom zastupiteľstve schválili ružinovskí poslanci pridelenie finančnej podpory...

Podujatia

31.05.
10:00

Dialógy

DK Ružinov, Ružinovská 28

31.05.
10:00

Svet okolo nás

DK Ružinov, Ružinovská 28

02.06.
18:00

Predstavujeme sa

DK Ružinov, Ružinovská 28

03.06.
08:00

Ružinovské rybárske slávnosti a MDD

Amfiteáter v Areáli Štrkovec

03.06.
08:00

Memoriál Š. Matejíčka XIII. ročník

DK Ružinov, Ružinovská 28

04.06.
14:05

Ružinov na Hlavnom námestí

Hlavné námestie

Úradná tabuľa

30.05.2017

výrubové konanie

lokalita: p. č. 9749/23 v k. ú. Nivy

29.05.2017

Rozhodnutie - Forum Business Center II

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

29.05.2017

Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov 3CS - Špitálska UO00074, UO00110, UO112 Staré mesto - Ružinov

deň doručenia: 13.06.2017

29.05.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Rudolf Skupil

29.05.2017

Oznámenie o opakovanej dražbe

26.05.2017

Rozhodnutie - 3xplachta na fasáde

deň doručenia: 12.06.2017

26.05.2017