Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28

Tel.č.: + 421 2 4342 7055
Web: http://cultusruzinov.sk/

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ

dkac-original