Kontakty

Odbor životného prostredia

Ivana Karásková

Pozícia: Kancelária prvého kontaktu - životné prostredie
Telefón: +421 2 48284454
Miestnosť: 33

Ing. Alexandra Pagáčová

Pozícia: vedúca odboru
Telefón: +421 2 48284389
Email:
Miestnosť: A112