Bezplatná spotrebiteľská právna poradňa

OZNAM :

Z dôvodu prebiehajúcich súdnych sporov, v ktorých osobne zastupujeme občanov na celom území Slovenska oznamujeme, že v spotrebiteľskej poradni v bratislavskom Ružinove nebude poskytované osobné poradenstvo v týchto dňoch:

  • 01. 06. (štvrtok),
  • 06. 06. (utorok),
  • 08. 06. (štvrtok),
  • 27. 06. (utorok) a 29. 06. 2017 (štvrtok).

Úplné znenie oznámenia je zverejnené na stránke Spotrebiteľského Centra n.o. - LINK
Od 11. januára 2016 funguje na miestnom úrade bezplatná spotrebiteľská poradňa pre všetkých Ružinovčanov. Slávnostne ju otvorili starosta Dušan Pekár a riaditeľ Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak.

V bezplatnej spotrebiteľskej právnej poradni získajú občania odpovede na svoje otázky a to bez ohľadu na výšku ich príjmu či dôchodku. Občania sa na miestny úrad často obracali práve so spotrebiteľskými otázkami, čo bolo dôvodom, prečo spolupráca so Spotrebiteľským Centrom vznikla.

Poradňa chce pomáhať s riešením problémov mimosúdnou cestou. Ak sa však s predajcom nedohodnú, ľudí zastúpi aj v súdnych konaniach.

Riaditeľ Spotrebiteľského Centra povzbudzuje Ružinovčanov, aby sa pred samotným stretnutím poinformovali o svojom probléme telefonicky. Takýmto krokom si často ušetria čas i cestu. Aj telefonicky sa totiž dá dohodnúť, ktoré dokumenty je potrebné sebou na stretnutie priniesť.

Telefónne číslo do bezplatnej spotrebiteľskej právnej poradne je +421 950 403 021. Na miestnom úrade v Ružinove bude táto služba fungovať každý utorok od 14:00 hod do 16:00 hod a vo štvrtok od 15:00 hod do 17:00 hod.