Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Zápis do ružinovských základných škôl

Zápis do 1. ročníka školského roka 2018/2019 bude v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov začiatkom apríla.

Termín zápisu:

v piatok 6.apríla 2018 od 14,30 do 18,00 hod.

v sobotu 7.apríla 2018 od 8,00 do 12,00 hod.

Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok, taktiež môžu byť predčasne zaškolené deti s potvrdením školskej zrelosti z CPPPaP. Dieťa sa zapisuje do školy podľa svojho bydliska.

Na zápis je potrebné prihlásiť aj deti telesne postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie alebo prijať ďalšie opatrenia, napr. do príslušného druhu a typu školy, oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy alebo oslobodenie od povinnej školskej dochádzky. Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Dopravné obmedzenia