Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Výzva do 14.10. - Poradenstvo pri udržateľnej obnove bytových domov

Bratislava pokračuje v poradenstve pri udržateľnej obnove bytových domov v súkromnom vlastníctve na území hlavného mesta. Konzultujte tím odborníkov a na vaše otázky a problémy dostanete fundované rady a odporúčania k obnove vašich bytových objektov vzhľadom na ich vek a technický stav, situovanie a okolie, finančné možnosti majiteľov a pod..

Ako sa dá ušetriť pri kúrení alebo chladení? Čo s dažďovou vodou? Ako a čím zatepliť? Koľko cm izolácie potrebujeme? Aké sú alternatívne zdroje energie? Koľko to môže stáť a kto mi vie v tomto poradiť?  Na  tieto  a ďalšie  otázky komplexnej obnovy budov vám bude odpovedať náš tím odborníkov. Bezplatné  poradenstvo  nadväzuje  na  európsky projekt o obytnom prostredí EPOurban, ktorý bol realizovaný na Útvare hlavnej architektky a venoval sa komplexnej obnove bytových domov z druhej polovice 20.storočia.

Bezplatné poradenstvo sa týka nasledovných oblastí:

- plánovanie  obnovy  budov  z  hľadiska energetickej náročnosti

- obnova  budov a  stavebné  úpravy  (obnova fasády, strechy a pod.)

- obnova  budov  z  hľadiska  pamiatkovej ochrany

- ochrana biodiverzity v rámci obnovy budovy a jej okolia (chránené  druhy  hniezdiace  priamo  na budovách a pod.)

- životné  prostredie  a  udržateľný  rozvoj (hospodárenie  s dažďovou  vodou  -  formy zachytávania  a  možného  sekundárneho využitia zrážkovej vody)

- spoločné verejné priestory a zelené plochy, vegetačné strechy a vegetačné steny

- mediácia a komunikácia (mediácia vlastníkov bytov  v bytovom  dome,  komunikovanie problémov a pod.)

- finančné poradenstvo v rámci zabezpečenia realizácie obnovy bytových domov.

Vyzývame  všetkých  správcov  resp.  majiteľov bytových domov na území Bratislavy, pokiaľ stojíte pred  takýmto  témami,  získajte  stanovisko  od skupiny nezávislých odborníkov, ktoré vám uľahčí vaše rozhodovanie. Na  webovej  stránke  je  k  dispozícii  formulár  na stiahnutie.  Tento  je  potrebné  zaslať  vyplnený najneskôr  do 14.10.2018  resp.  do  naplnenia kapacít   poradenského   tímu,   e-mailom s predmetom „Poradenstvo“ na poradenstvo@bratislava.sk  alebo poštou  na:

Hlavné  mesto  SR  Bratislava,  
Útvar  hlavnej architektky,  
„Poradenstvo“,
Primaciálne  nám. 1,
814 99
Bratislava.  

Tešíme sa na spoluprácu s vami
Ingrid Konrad
hlavná architektka

Prílohy:
- prihlasovací formulár
- príklady budov

Výzva do 14.10. - Poradenstvo pri udržateľnej obnove bytových domov
Fotogaléria
Výzva do 14.10. - Poradenstvo pri udržateľnej obnove bytových domov Výzva do 14.10. - Poradenstvo pri udržateľnej obnove bytových domov Výzva do 14.10. - Poradenstvo pri udržateľnej obnove bytových domov
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia