Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Vtáctvo na Štrkovci bude mať od októbra nový umelý ostrovček

V pondelok Miestny úrad Bratislava-Ružinov vyhlásil verejné obstarávanie na výrobu a osadenie umelého ostrovčeka pre vodný biotop Štrkoveckého jazera. Súčasťou zákazky bude aj likvidácia poškodeného ostrovčeka, ktorý bol na jazere osadený v roku 1998 a slúžil na hniezdenie vtáctva na vode. 20 ročný ostrovček bol už v rokoch 2011-2012 upravovaný, koncom augusta však opäť došlo k jeho poškodeniu. Zamestnanci odboru životného prostredia miestneho úradu po jeho ohliadke rozhodli umelý ostrovček obstarať úplne nanovo. Zlomené časti nespĺňajú svoj účel.

Základom nového umelého ostrovčeka tak ako doteraz bude oceľová konštrukcia o rozmere 5 x 3 m, podlaha z oceľových roštov a plaváky. Povrch umelého ostrovčeka bude pokrývať geotextília, naň bude osadená živá vŕba a hniezdo, pričom zeminou sa vytvorí povrch a zaseje sa na ňom tráva. Ostrovček sa musí ukotviť lanami na dno jazera, preto si práce vyžadujú aj potápačské skúsenosti. Práve utrhnutie ostrovčeka od dna jazera bolo dôvodom jeho letného zničenia. Nosnosť ostrovčeka je minimálne jedna tona. Miestny úrad požaduje od dodávateľa záruku na dielo 3 roky odo dňa protokolárneho odovzdania a prebratia. Predpokladaná cena výroby a osadenia ostrovčeka je do 7.500 eur s DPH. Nový ostrovček by mal byť na Štrkovci do konca októbra tohto roka.  

Revitalizáciou Štrkoveckého jazera bolo jazero upravené ako prírodný biotop, ktorého súčasťou je aj uspôsobený ostrovček na hniezdenie migrujúceho vtáctva. Ostrovček, ktorý je teraz na jazera už 20ty rok, bol osadený na vodnú plochu v severnej časti. Jazero je domovom pre rôzne druhy fauny. Stálymi druhmi sú labuť hrbozobá, kačica divá, chochlačka vrkočatá a čajka smejivá, v zime je častá lyska čierna.

Štrkovecké jazero vzniklo v rokoch  1960-1964 ťažbou štrkopieskov na výstavbu sídlisk v Ružinove. Z dôvodu vysokej podzemnej vody bolo vybagrované maximálne do hĺbky 4,5 m iba v severozápadnej časti pod hotelom Junior. V ostatnej časti je hĺbka jazera len 2,5 m, o ploche 56 000 m2. Jazero je pomerne plytké a nemá samočistiace schopnosti, nakoľko dno jazera tvorí neogén - ílovitá štruktúra horninového prostredia. Na dne jazera už nie je štrkopiesok, ktorý by podporoval a umožňoval prepúšťanie prúdenia podzemných vôd, čo by okysličovalo vodu pre jej dostatočnú kvalitu na iné využitie ako prírodný biotop (napríklad kúpanie).

Vtáctvo na Štrkovci bude mať od októbra nový umelý ostrovček
Fotogaléria
Vtáctvo na Štrkovci bude mať od októbra nový umelý ostrovček
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018