Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Neuskutočnená prezentácia stavebného zámeru - vysvetlenie investora

Investor sa dodatočne ospravedlnil a uviedol dôvody prečo sa prezentácia neuskutočnila. Na jeho žiadosť uvádzame jeho vysvetľujúce stanovisko v plnom znení.

Ing. Dušan Pekár – starosta Miestny úrad Bratislava - Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava

V Bratislave dňa 25.06.2018

 

Vec: Stanovisko investora.

 

Vážený pán Starosta Ing. Dušan Pekár,

 

v zmysle nášho dnešného osobného stretnutia Vám touto cestou zasielame naše stanovisko k vzniknutej „situácii“, ktorá nastala bezprostredne pred verejným prerokovaním stavebného zámeru „5 radových rodinných domov na parcele č. 3319/1 v k.ú. Ružinov“ na ulici Martinská:

 

V prvom rade Vám ďakujeme za organizáciu a poskytnutie priestorov, ako aj celkový pozitívny prístup k informovaniu občanov o stavebných aktivitách v Ružinove.

 

Nakoľko máme mnohoročné skúsenosti s obdobnými prezentáciami pred občanmi, máme pocit, že sme zabránili zneužitiu tejto prezentácie. Medzi neadekvátnym množstvom zúčastnených osôb sme identifikovali o.i. napríklad asi zástupcu Združenia domových samospráv a aj iných „aktivistov“, ktorí sa do podujatia včlenili a stihli ešte pred jeho začiatkom zaprezentovať svoje požiadavky (detské ihrisko, verejné osvetlenie, ako i ďalšie absolútne neadekvátne požiadavky). Náš pocit bol, že by to mohlo mať negatívny dopad na priebeh samotnej prezentácie, na nás ako investora, ako i na chod miestneho úradu Ružinov a tiež aj na Vás osobne, hlavne teraz v citlivom období, najmä za prítomnosti televíznych kamier.

 

O vzniknutej situácii sme okamžite pred prezentáciu informovali majiteľov spoločnosti a ich právneho zástupcu, ktorí nám odobrali mandát pre účasť na tejto verejnej prezentácii z dôvodu vzniknutej neprehľadnej situácie, o čom sme sa na mieste informovali prítomnú pani Janu Pôbišovú, hovorkyňu MČ Bratislava – Ružinov z útvaru pre styk s verejnosťou.

 

Hlboko sa ospravedlňujeme dotknutým občanom priamo susediacich nehnuteľností a týmto im dáveme verejný prísľub, že ich v najbližších dňoch osobne navštívime a tento komorný zámer piatich rodinných domov v súľade s územným plánom mesta Bratislavy podrobne im vysvetlíme.

 

Vážený pán Starosta, týmto si Vás dovoľujeme zdvorilo poprosiť o zverejnenie tohto našeho oficiálneho stanoviska.

 

S úctou

Ing. Július Šubík

Neuskutočnená prezentácia stavebného zámeru - vysvetlenie investora

Pôvodné znenie pozvánky ako sme ju uverejnili na stránke www.ruzinov.sk v predstihu pred konaním zamýšľanej prezentácie:

AQUA INVEST s.r.o. vás pozýva na verejnú prezentáciu stavebného zámeru výstavby 5 radových rodinných domov. Miesto výstavby: Martinská ulica p.č. 3319/1

Prezentácia sa uskutoční vo veľkej zasadačke Miestneho úradu (prízemie) dňa 25.6.2018 o 19:00 hodine.

Fotogaléria
Neuskutočnená prezentácia stavebného zámeru - vysvetlenie investora
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Dopravné obmedzenia