Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Územný plán zóny Prievoz – západ

Mestská časť Bratislava-Ružinov oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Prievoz – západ.

Hranice riešeného územia sú vymedzené nasledovnými ulicami: zo severnej strany Gagarinovou ulicou, z východnej strany Kaštieľskou a Parkovou ulicou, z južnej strany diaľnicou D1 a zo západnej strany Hraničnou ulicou. Podklady a podnety k oznámeniu je možné podať písomnou formou v termíne do 30. 09. 2018 do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Ružinov alebo zaslať mailom na adresu: patricia.rusnakova@ruzinov.sk alebo poštou na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Ružinov
Odbor územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy
Referát územného plánu
Mierová 21
827 05 Bratislava.

Viac informácii nájdete tu: http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemny-plan-zony-prievoz-zapad
(z technických dôvodov nie je možné vložiť hyperlink do horného odkazu. Prosím použite copy-paste, resp. vystrihnúť-vložiť funkciu pre danú www stránku)

Fotogaléria
Územný plán zóny Prievoz – západ
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Dopravné obmedzenia