Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Územný plán zóny Pošeň - sever a Územný plán zóny Pošeň - juh

Mestská časť Bratislava-Ružinov oznamuje začatie prerokovania Návrhov zadaní Územného plánu zóny Pošeň - sever a Územného plánu zóny Pošeň - juh

Mestská časť Bratislava-Ružinov oznamuje začatie prerokovania Návrhov zadaní v termíne od 1. júna 2018 do 30. júna 2018. Pripomienky a podnety je možné podať písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Ružinov, alebo poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Ružinov, Referát územného plánu, Mierová 21, 827 05 Bratislava. V priebehu prerokovania sa uskutoční verejné stretnutie dňa 19. 06. 2018 o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava.

Viac informácií:
http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemny-plan-zony-posen-juh
http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemny-plan-zony-posen-sever

Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019