Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Upozornenie na možnosť znečistenia vody v súkromných studniach

Regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe upozorňuje možnosť znečistenia vody v súkromných studniach. Problém sa dotýka najmä Vrakune, no môže zasahovať aj okrajové lokality okolitých mestských častí.

Na základe  rokovania v Zdravotnom výbore NR SR a konzultácie s odbornými pracovníkmi Ministerstva životného prostredia SR vo veci posúdenia znečistenia podzemných vôd v dôsledku starej environmentálnej záťaže - bývalej skládky CHZJD vo Vrakuni orgán verejného zdravotníctva upozorňuje:

Podľa posledných prieskumov kvality podzemnej vody nie je možné vylúčiť kontamináciu podzemných vôd toxickými látkami s možným negatívnym vplyvom na verejné zdravie v prípade ich používania na pitné účely, osobnú hygienu alebo kúpanie. Problém sa dotýka najmä mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ale môže zasahovať aj okrajové lokality okolitých mestských častí, resp. obcí. Tento oznam je zároveň aj výzva, aby obyvatelia používali na uvedené účely iba pitnú vodu z verejného vodovodu, ktorá je kontrolovaná a preukázateľne vyhovuje požiadavkám na pitnú vodu.

Upozornenie na možnosť znečistenia vody v súkromných studniach
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk