Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Ulica Planét - dočasné umiestnenie smetných nádob

Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na Ulici planét, spoločnosť OLO a.s. vytvorila dve dočasné stanovištia pre obyvateľov menovanej ulice umiestnením 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad a triedený komunálny odpad – papier, plasty, aby bol do ukončenia prác zabezpečený odvoz odpadu zo stanovíšť.

Prosíme obyvateľov, aby svoj odpad dočasne vkladali do náhradných 1100 l zberných nádob a zabezpečovali čistotu na dočasných stanovištiach a v ich okolí. Nádoby z odvozných miest budú vyprázdnené po ukončení stavebných prác, ihneď ako bude komunikácia pre našu zvozovú techniku prejazdná.

Umiestnenie 1100 l zberných nádob: Roh ulíc Planét/Poludníková a pri BD Sputniková č. 12

Ulica Planét - dočasné umiestnenie smetných nádob
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia