Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

ŠÚ SR - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (SILC)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní, ktoré potrvá od 9. apríla do 26. júna 2018.

Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach v rokoch 2005 - 2017 (EU SILC 2005 - 2017). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajiných EÚ. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 320 obcí, medzi nimi aj Ružinov. Do zisťovania je zaradených cca 6700 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla do 26. júna 2018.

V tomto období vybrané domácnosti v Ružinove navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 02/69250 480 - Mgr. Yveta Fodora.


ŠÚ SR - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (SILC)
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019