Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

ŠÚ SR - Využívanei informačných a komunikačných technológií (ITK)

Štatistický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (ITK), ktoré bude prebiehať od 19. apríla do 31. mája 2018.

Cieľom tohto štatistického zisťovania je získať informácie o úrovni vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalosti a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Výsledky zo zisťovania ITK budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj Ružinov. Do zisťovania ITK je zaradených cca 4600 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 19. apríla do 31. mája 2018.

V tomto období vybrané domácnosti v Ružinove navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 02/69250 480 - Mgr. Yveta Fodora.

ŠÚ SR - Využívanei informačných a komunikačných technológií (ITK)
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk