Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Štatistické zisťovanie o RÚ

Štatistický úrad pravidelne organizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 250/ 2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2018

Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pere rok 2018 vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj Ružinov. Do zisťovania je zaradených viac ako 2090 domácností.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. februára 2018 do 30. apríla 2018.

V tomto období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať  osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a a použité výlučne na štatistické účely.

Štatistické zisťovanie o RÚ
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk