Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Štatistické výberové zisťovanie pracovných síl

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. V zmysle vyhlášky č 219/2014 Z.z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2017.

Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji na trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou.

Na základe skúseností štatistických úradov krajén, kde sa takto zamestnanosť sleduje možno povedať, že ide o spoľahlivú metódu, ktorá poskytuje výsledky potrebné pre vládu a jej inštitúcie zodpovedné za koncipovanie a umserňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Výsledky týchto zisťovaní sú užitočné a v štatistickej prezentácii zaujímavé aj pre širokú verejnosť.

Vybrané dománosti navštívi pracovník ŠÚ SR, ktorý sa preukáže služobným preukazom. Výberové zisťovanie pracovných síl sa uskutočňuje na základe vyhlášky ŠÚ SR č. 291/2014, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 - 2017. ŠÚ SR pri zabezpečovaní VZPS, pri publikovaní údajov v plnej miere zabezpečuje utajenie poskytnutých dôverných údajov zákonom o štátnej štatistike č. 540/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zaručuje ochranu osobných údajov z č. 122/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Štatistické výberové zisťovanie pracovných síl
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018